–  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Cám ơn bạn đã truy cập vào website instanthome.vn. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn.

Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây (“Chính sách bảo mật”) để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bạn và bảo mật thông tin do bạn cung cấp.

Phạm vi thu thập thông tin cá nhân của bạn trên instanthome.vn bao gồm:

– Họ tên

– Địa chỉ hòm thư

– Số điện thoại

– Địa chỉ giao hàng…

Trong mục đăng ký, liên hệ hay mua hàng. Đây là các thông tin mà Chúng tôi cần bạn cung cấp bắt buộc nhằm mục đích liên hệ lại khi bạn gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua hàng hóa, dịch vụ hoặc liên hệ xác nhận lại sau khi bạn thực hiện thanh toán trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho bạn.Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho instanthome.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

–  Phạm vi sử dụng thông tin

Kitchen Art  sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để:

Liên hệ để xác nhận đơn hàng khi nhận được yêu cầu đặt hàng của bạn và cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho bạn sau khi bạn thanh toán.

Liên hệ để cung cấp thông tin về sản phẩm đến bạn nếu có yêu cầu từ bạn

Gửi các thông tin tiếp thị, khuyến mại về các hàng hóa, dịch vụ do chúng tôi cung cấp và các thông tin có tính thương mại khác.

Gửi các thông báo về các hoạt động của instanthome.vn.

Liên lạc và giải quyết các vấn đề liên quan về khiếu nại của bạn.

Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật.

– Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn yêu cầu ban quản trị hủy bỏ việc lưu trữ. Trong các trường hợp khác, thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật trên máy chủ của instanthome.vn.

– Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bạn có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị instanthome.vn để thực hiện việc này.Bạn có thể gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin bằng việc liên hệ Ban quản trị của instanthome.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản trị của website instanthome.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của bạn, tùy theo mức độ, TGL sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

–  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn trên instanthome.vn được instanthome.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của kitchenart.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của bạn khi không có sự cho phép đồng ý từ bạn.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của bạn, instanthome.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên instanthome.vn.

Ban quản lý instanthome.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ hòm thư, điện thoại…, và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin trên. Ban quản lý instanthome.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của bạn nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của bạn cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.