Ngay sau khi nhận hàng, nếu khách hàng nhận thấy hình thức, chất lượng sản phẩm không đúng với thông tin đã đăng tải trên website thì khách có quyền trả hàng.

Yêu cầu:

– Thực hiện hoàn trả trong vòng 48 giờ tính từ thời điểm nhận hàng.

– Sản phẩm phải được giữ nguyên nhãn, mác, hóa đơn giao nhận.Trường hợp sản phẩm không vừa hoặc không phù hợp với nhu cầu, khách hàng được đổi sản phẩm.

Yêu cầu:

– Sản phẩm thay thế có giá bằng hoặc giá cao hơn giá sản phẩm khách hàng muốn đổi

– Thực hiện đổi trong vòng 48 tiếng tính từ thời điểm nhận hàng. lúc nhận hàng

– Sản phẩm phải được giữ nguyên nhãn, mác, hóa đơn giao nhận.

– Phí vận chuyển đổi sản phẩm do khách hàng thanh toán